آموزش کالیگرافی11
19%
تخفیف
7
بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
250,000 تومان
آموزش کامل کالی لینوکس136
35%
تخفیف
29
2.00 1 رای
550,000 تومان
550,000 تومان
34%
تخفیف
6
بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان
395,000 تومان
تست نفوذ با پایتون 3
93%
تخفیف
7
4.00 1 رای
580,000 تومان
580,000 تومان
تست نفوذ دوربین مداربسته3
36%
تخفیف
26
بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان
480,000 تومان
47%
تخفیف
44
بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
450,000 تومان
44%
تخفیف
26
بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
250,000 تومان
38%
تخفیف
6
1.00 1 رای
400,000 تومان
400,000 تومان