تست نفوذ اینستاگرام

تکمیل شده
142
3.45 11 رای
269,000 تومان
269,000 تومان

تست نفوذ با پایتون 2020

تکمیل شده
3
4.00 1 رای
299,000 تومان
299,000 تومان

تست نفوذ گوشی (هک و راه های مقابله با نفوذ)

تکمیل شده
19
بدون امتیاز 0 رای
212,000 تومان
212,000 تومان

دوره آموزشی 0 تا 100 کالی لینوکس (2021)

تکمیل شده
13
2.00 1 رای
399,000 تومان
399,000 تومان

دوره دورک نویسی گوگل (گوگل هکینگ)

تکمیل شده
7
بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
69,000 تومان

دوره مقدماتی تست نفوذ با کالی لینوکس رایگان

تکمیل شده
1,044
3.82 11 رای
رایگان!
رایگان!